Երկրաչափություն. Պարապմունք 11

1) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը հավասար են 2 սմ և 8 սմ: Գտեք սեղանի պարագիծը:

2+8=10

x+y=10

10+10=20

2) Գտեք շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը,  եթե նրա պարագիծը 40սմ է, իսկ հիմքերից մեկը 4 անգամ փոքր է մյուսից:

x+4x=5x

20:5=4

4*4=16

3) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերից մեկը հավասար է մյուսի եռապատիկին, իսկ սեղանի սրունքը 8սմ է: Գտեք սեղանի հիմքերը:

8+8=16

x+3x=16

4x=16

x=4

x*3=12

4) Հավասարասրուն սեղանին ներգծած է շրջանագիծ: Այդ սեղանի պարագիծը 60սմ է: Գտեք նրա սրունքը:

սրունքների գումարը=60/2=30

30:2=15

5) Հավասարասրուն սեղանի սրունքը 8 սմ է, իսկ փոքր հիմքին առընթեր անկյունների գումարը՝ 300: Գտեք այդ սեղանին ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

360-300=60

60/2=30

Եթե տանենք բարձրություն, ապա այն հավասար կլինի 4-ի(ներքնաձիքի կեսին):

4:2=2

6) Ապացուցեք, որ եթե զուգահեռագծին կարելի է ներգծել շրջանագիծ, ապա այդ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

Եթե շրջանագիծ ներգծած քառանկյան երկու հանդիպակած կողմերի գումարները իրար հավասար են, իսկ զուգահեռագծերից միայն շեղանկյունի մոտ է, որ երկու հանդիպակած կողմերի գումարները իրար հավասար են։

7) Շրջանագծին ներգծած է ABC եռանկյունն այնպես, որ AB-ն տրամագիծ է: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե՝

∠C=90

ա) ∪BC=134,

134:2=67

180-90-67=23

բ) ∪AC=70:

70:2=35

180-90-35=55

8) Շրջանագծին ներգծված է BC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյունը: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե ∪BC=100:

100:2=50

180-50=130

130:2=65

180-65=115

115:2=57.5

9) Շրջանագծին ներգծած է ABCD քառանկյունը, որի մեջ <A=104 և <B=71: Գտեք <C և <D-ն:

180-104=76

180-71=109

10) Արդյոք կարելի՞ է տրված ABCD քառանկյանը արտագծել շրջանագիծ, եթե՝  <A=64, <B=95,  <C=106:

64+106=170

Ոչ

Մարտի 16

ա) Սիրելիներս, խնդրում եմ մանրամասն ներկայացրեք խնդիրների լուծումները,  նշելով ձեր կատարած քայլերը:

Այս աշխատանքները  ենթակայքում հրապարակելու եմ: Կան խնդիրներ, որ դասարանում քննարկել ենք, հնարավոր է որ ձեզ ծանոթ լինեն, մեկ անգամ ևս նայեք և ներկայացրեք ձեր  լուծման տարբերակը:

1.Գտիր գումարը՝

sa

խնձոր=4

տանձ=2

բանան=1

1+4=5, 4+2=6, 2+1=3, 1+4+2=7

2.Նապաստակը մեկ օրվա ընթացքում պարտադիր ուտում է կամ 5 հատ գազար, կամ 2 գլուխ կաղամբ: Մեկ շաբաթվա ընթացքում  նա կերավ 15 գազար: Քանի՞ գլուխ կաղամբ է կերել նապաստակը այդ շաբաթվա ընթացքում:

8 կաղամբ

3.25 սմ երկարություն ունեցող ժապավենը քանի մմ-ով է երկար 1դմ 9 սմ երկարությամբ ժապավենից:

1դմ=10սմ

10+9=19սմ

1սմ=10մմ=>25սմ=250մմ, 19սմ=190մմ

4.A թվից դեպի ձախ գրված է  18 թիվ, իսկ դեպի աջ՝ 8: Քանի թիվ է գտնվում  A թվի և մեջտեղում գրված թվի միջև:

4

5.Գտնել ուղղանկյան պարագծի երկարությունը, եթե նրա երկու մեծ կողմերի և մեկ փոքր կողմի գումարը հավասար է 25-ի, իսկ երկու փոքր և մեկ մեծ կողմերի գումարը՝ 23-ի:

32

բ)Ստեղծագործական աշխատանք – «Թվային բուրգից մինչև գունավոր գորգ »:

Քայլ առաջին:

Իրար ետևից նկարիր 10 քառակուսի, հետո ընտրիր երկու  տարբեր գույն: Գունավորի’ր քառակուսիները այնպես, որ հարևան (իրար կպած) քառակուսիները լինեն տարբեր գույնի: Ցույց տուր նկարը:

 

Քայլ երկրորդ: 

Իրար ետևից նկարիր 12  քառակուսի, փորձիր գունավորել հետևյալ կանոնով: Առաջին երկու քառակուսիները գունավորիր կապույտ, իսկ մնացած քառակուսիները ներկելու համար նայիր նախորդ երկու քառակուսիների գույնին.

ա) եթե ներկված են նույն գույնով, հաջորդը ներկիր կարմիր:

բ) եթե ներկված են տարբեր գույներով, հաջորդը  ներկիր կապույտ:

Ստացվեց, նկարը տեղադրիր:

գ) Առաջարկիր խնդիր  Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի համար:

Գտեք ?-ը․

0+0=8

1+0=9

1+1=7

1+7=?

4

Ավոգադրոյի օրենքը և հետևությունները

Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակներում  կարող  են  գտնվել  նյութերը,թվարկեք…

Պինդ, հեղուկ, գազային, պլազմա (աստղերի վրա), ամորֆ (անձև):

Ինչու՞ նյութի  գազային  վիճակը  տարբերվում  է  հեղուկ  և  պինդ  վիճակներից, պատասխանը  հիմնավորեք…

Հեղուկի մոլեկուլները կատարում են համընթաց շարժում: Գազային մոլեկուլները իրարից տասնյակ անգամ հեռու են:

Ի՞նչ գազային  նյութեր  գիտեք, որոնք  սենյակային  ջերմաստիճանում  գտնվում  են  գազային  վիճակում, թվարկեք….

Օդի բաղադրությունը

Ազոտ ՝  N2, 79% (80%)

Թթվածին՝  O2 20%

Ածխաթթու գազ՝ CO2 0,03% (0,04%)

Ազնիվ գազեր՝ Արգոն, Հելիում, Նեոն He, Ne, Ar

Բնական գազի 90% մեթան գազն է:

Ո՞ր նյութերին  է  վերաբերվում  Ավոգադրոյի  օրենքը, ինչու՞ …

Տարբեր գազերի հավասար ծավալներում արտաքին միատեսակ պայմաններում (ճնշում, ջերմաստիճան) պարունակվում են հավասար թվով մոլեկուլներ:

Ի՞նչ ծավալ  է   զբաղեցնում  1 մոլ  նյութաքանակով  ցանկացած  գազ  նորմալ  պայմաններում….

Մեկ մոլ քանակով ցանկացած գազի զբաղեցրած ծավալը հաստատուն  է:  Նորմալ պայմաններում (ն.պ.) (0Cº, 101,325  կՊա ճնշում) այն կազմում է 22,4 լիտր կամ 22,4 դմ³ ,  կոչվում է գազի մոլային ծավալ՝ Vm=22,4 լ/մոլ:

Որոշեք  ի՞նչ ծավալ  է  զբաղեցնում  2 մոլ հելիում գազը նորմալ պայմաններում:

V(He)=2 մոլ* 22,4=44,8լ

Ի՞նչ ծավալ  է   զբաղեցնում  64 գ  թթվածին  գազը՝ Օ2 նորմալ պայմաններում:

V=n*Vm, m(Օ2)=64գ.

V (Օ2)=?լ

64/32

Ստամբուլից ժամանած հյուրերը

Երեկ գիշեր կրթահամալիր են ժամանել Ստամբուլի մեր հայրենակիցները: Բոմոնթի Մխիթարյան վարժարանի հետ արդեն չորրորդ փոխադարձ այցելությունն է երկու սեբաստացի դպրոցների միջև: Այս անգամ խումբը կազմված է տարբեր առարկայական ուսուցիչներից: Նրանք մեզ մոտ ուսումնասիրում են կրթական մեթոդներ` այն իրենց մոտ կիրառելու համար: Անցած այցից իրենց վարժարան տարան մեր կրթահամալիրի ընդհանուր պարապմունքի մոդելը, ուրբաթյա ուսումնական ժամերգությունը, բայց ասում են, որ դեռ աշխատելու կարիք կա: Այս պահին շատ հիացած են մեր Հյուսիսային դպրոց-պարտեզով, միջավայրով… Առավոտյան պարապմունքը անցկացրեցինք այստեղ, սովորեցին նոր ավետիսներ, պարեր, շրջեցինք տանիքով, արտասահմանով… ամեն ինչ հիանալի էր:

Վրաստանի Կախեթի շրջանի Մանավի ճամբարում

69254962_2537148343004256_8173296066771288064_nՕգոստոսի 20-ին մենք մեր 30 հոգանոց խմբով մեկնեցինք Վրաստանի Կախեթի շրջանի Մանավիում կազմակերպվող միջազգային ճամբար, որը կազմակերպել է Վրաստանի դեսպանատունը։ Ճամբարում ամեն ինչ կարգ ու կանոնով է, ճամբարի մթնոլորտը շատ լավն է։ Ճամբարի երկրորդ օրը պետք է կայանար օլիմպիադան, օլիմպիադայի համար մենք  հայերս պետք է համար պատրաստեինք և ներկայացնեինք Հայաստանը։ Մենք Հայաստանը ներկայացրեցինք Փափուռի և Շավալի պարերով, բոլորը շատ գոհ մնացին մեր պարից։ Մենք արդեն ընկերացել ենք մեր վրաց ընկերների հետ։ Ամեն օր 1 ժամ տրամադրում ենք մեր ընկերներին հայերեն բառեր սովորեցնելու համար, իսկ նրանք մեզ սովորեցնում են վրացերեն բառեր։ Ճամբարը գտնվում է անտառի մեջ, շատ գեղեցիկ միջավայրում։ Էստեղ գրեթե ամեն օր կազմակերպվում են դիսկոտեկներ։ Մեր  առաջին դիսկոտեկի ժամանակ մեզ համար ֆլեշմոբ էին կազմակերպել մեր լիդերները։ Այս երեք օրվա ընթացքում ամենալավ դիսկոտեկը երրորդ դիսկոտեկն էր, որովհետև դիսկոտեկի ընթացքում միացրեցին հայկական երաժշտություն։ Ճամբարայինին օրը վերջանում է ջոկատի հանդիպումով, որը կոչվում է ((ռեֆլեքսիա))։ Ռեֆլեքսիայի ժամանակ ամեն մեկս ներկայացնում ենք մեր կարծիքը այդ օրվա մասին։ Ես շատ տպավորված եմ։

02.04.2019 Դաս.6 Թեմա՝ Բազմություններ

Առաջադրանքներ՝
1.Գտիր AUB; AՈB
ա/A={0;1; 2; 3;4;5} B={ 3;4;5;6;7}

AUB={0,1,2,3,4,5,6,7}

AՈB={3,4,5}
բ/A={-1; -2; -3;13}  B={-11; -2; 31;60;800}

AUB={-1,-2,-3,13,-11, 31,60,800}

AՈB={-2}

2. Գրիր երկու բազմություններ՝A; B այնպես որ
ա/ նրանց հատումը լինի դատարկ բազմություն:

A={0,2,3,4} B={,1,5,6,7}

AUB={0,2,3,4,1,5,6,7}

AՈB={Դատարկ Բազմություն}
բ/նրանց հատումը կազմված լինի  մեկ տարրից:

A={1,2,4,7} B={0,3,4,6}

AUB={1,2,4,7,0,3,6}

AՈB={4}

3. Գիտական մասնաժողովի բոլոր մասնակիցները խոսում էին անգլերեն կամ ռուսերեն: 41 հոգի  խոսում էին անգլերեն,  56՝ ռուսերեն,  22-ը և անգլերեն, և ռուսերեն: Որոշեք  մասնաժողովի մասնակիցների  թիվը:

41-22=19

56-22=34

19+34=53 (մասնաժողովի մասնակիցներ)

4. Դասարանի 31 աշակերտներից  21– ը ցանկություն է հայտնել սովորել անգլերեն,  18ը՝գերմաներեն:

  • Քանի᷆ աշակերտ է ցանկություն հայտնել սովորել և՛անգլերեն ,և՛գերմաներեն:

21+18=39

39-31=8

  • Քանի᷆ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն գերմաներեն:

18-8=10

  • Քանի᷆ աշակերտ է ցանկանում սովորե լմիայն անգլերեն:

21-8=13