Մեխանիկական տատանումներ

1.Մեխանիկական տատանումների ինչ օրինակներ գիտեք:

Ճոճվող ճոճանակը, թելից կախված ծանրոցը։

2.Ինչն է բնորոշ բոլոր տատանողական շարժումներին:

Նրանց լայնույթն աստիճանաբար նվազում է, և, ի վերջո, ճոճվորղ իրը կանգ է առնում։

3.Որ տատանումներն են անվանում պարբերական:

Պարբերական տատանումներ են կոչվում այն տատանումները, որոնք հավասար ժամանակից հետո նույնությամբ կրկնվում են։

4.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում տատանումների պարբերություն:

Այն ամենափոքր ժամանակամիջոցը, որից հետո տատանումները կրկնվում են, կոչվում է տատանումների հաճախականություն։

5.Ինչ միավորներով է արտահայտվում տատանումների պարբերությունը:

6.Ինչ է տատանումների լայնույթը: Ինչ միավորներվ է այն արտահայտվում:

Տատանվող մարմնի առավելագույն շեղույթը կոչվում է տատանումների լայնույթ։

7.Ինչ է տատանումների հաճախությունը: Ինչ միավորներով է այն արտահայտվում

Տատանումների հաճախությունը 1վ ում տատանումների թիվն է։

1Հց

8.Որ հաճախությունն է կոչվում 1 Հց:

1վ^-1

9.Քանի  Հց է 1 կՀց-ը, 1 ՄՀց-ը, 1 ԳՀց-ը:

1 կՀց=10^3Հց

1 ՄՀց=10^6Հց

1 ԳՀց=10^9Հց

10.Ինչպես են որոշում տատանումների պարբերությունը և հաճախությունը:

Տատանումների պարբերությունը հավասար է ժամանակի և կատարված տատանումների քանորդին։

Տատանումների հաճախականությունը հավասար է կատարված տատանումների և ժամանակի քանորդին։

11.Որոնք են տատանումների մարման պատճառները:

մարմնի վրա ազդող ուժի դադարելը, դրա հակազդող ուժի հայտնվելը։

12.Ինչ պայմաններում ճոճանակի տատանումները կլինեն չմարող:

Եթե մարմնի վրա ազդող ուժը չդադարի։

13.Ինչու են ճոճանակը անվանում տատանողական համակարգ:

Ճոճանակը եթե հրենք, կսկսվի ճոճվել։ Եթե էլ չհրենք, այն դանդաղ սկսում է դանդաղել։

15.Ինչ է մաթեմատիկական ճոճանակը:

Եթե թելը թեթև է նրա վրա կախված գնդիկից, բայց գնիկի տրամագծից երկար է, ուրեմն մաթեմատիկական ճոճանակ է։

14.Ինչ է զսպզնզկավոր ճոճանակը:

Զսպանակավոր ճոճանակը զսպանակ է, որի մի ծայրը ամրացված է անշարժ, իսկ մյուսից կաղված է բեռ։

16.Որ տատանումներն են անվանում ազատ: Բերել օրինակներ:

Շեղման հետևանքով առաջացող ներքին ուժի ազդեցությունը արտաքին ուժերի բացակայությամբ կոչվում է ազատ տատանում։

17.Որ տատանումներն են կոչվում սեփական:

Նույն ազատ տատանումերն են։

18.Որ տատանումներն են կոչվում հարկադրական: Բերել օրինակներ:

Եթե տատանողական համակարգի վրա ազդող ուժը, որը ժամանակի ընդհացքում փոխում է որոշակի պարբերությամբ կոչվում է հակադրական տատանումներ։

19.Որքան է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական    է էներգիան:

20.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են  տեղի ունենում ճոճանակի սեփական տատանումների ժամանակ:

Ճոճանակը գնալով դանդաղում է, և, ի վերջո, կանգնում։

21.Որ դիրքում է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի պոտենցիալ էներգիան առավելագույնը և որ դիրքում նվազագույնը:

22.Որ դիրքում է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի կինետիկ էներգիան առավելագույնը և որ դիրքում նվազագույնը:

23.Ինչպես կարելի է ստանալ չմարող տատանումներ:

Պետք է անընդհատ հրել ծանրոցը։

24.Ինչ մեծություններից է կախված մաթեմատիկական ճոճանակի տատանումների պարբերությունը և ինչ մեծություններից  այն կախված չէ: Գրել բանաձևը:

sksksksksksksksskskkskskskskskskkskssk

25.Ինչ մեծություններից է կախված զսպզնզկզվոր ճոճանակի տատանումների պարբերությունը: Գրել բանաձևը:

skkskskskskskskskkssksksks

26.Որքան է ազատ անկման արագացումը ՝ հասարակածում, բևեռներում, Երևանում:

27.Ինչու են հարկադրական տատանումները չմարող:

Հարկադրական տատանումները չմարող են, որովհետև թելից կախված գնիկն անընդատ շարժում են

28.Ինչից է կախված հարկադրական տատանումների լայնույթը:

29.Ինչ է ռեզոնանսը:

Հարկադրական տատանումների լայույթի շեշտակի աճը, երբ հարկադրվող ուժի տատանւմների հաճախականությունը համնկում է տատանողական համակարգի սեփական հաճախականությանը, կոչվում է ռեզոնանս։