Լաբարատոր աշխատանք 1

Թեմա. ծանոթանալ լաբորատորիայում եղած չափիչ սարքերին ։ Ուսումնասիրել սարքերը ՝ չափման սահմանները, որոշել սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը ևչափման սխալը։

Նպատակ.

Կարողանալ ցանկացած չափիչ սարքի չափման սահմանները որոշել, բաժանման արժեքը և չափման արժեքը որոշել։

 

Գործիքի չափման սահմանները (հնարավորությունը) դա  գործիքի վրա արված ամենափոքր թիվն ու ամենամեծ թիվն է։

Չափիչ սարքերի վրա արված բաժանումների գծիկները և որոշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին անվանում ենք սանդղակ։