Պարապունք 17

163

ա․10/15, 12/15

բ․21/28, 24/28

գ․8/9,-5/9

դ․28/25, -15/35

ե․4/6, 5/6

զ․13/14, 12/14

է․7/9, 15/9

ը․2/10, -3/10

թ․9/30, 8/30

ժ․20/48, 3/48

ի․24/42, 10/42

լ․21/72, 4/72

164

ա․3x/6, 2/6

բ․7x/35, -15/35

գ․12x/30, -25/30

դ․8/12, -21x/12

ե․10/6x, 7x/6x

զ․77/14x, 6x/14x

ե․4/x, -3/x

ը․4/10x, -3/10x

թ․6/3x, 3x/3x

165

ա․x/x-2, -1/x-2

բ․x/5+x, 3/5+x

գ․x/5+x, 3/5+x

դ․2x/3x+6, 15/3x+6

ե․15/2x-8, 14/2x-8

զ․x-3/2x-10, 5/2x-10

166

ա․1/3-x, 4/3-x

բ․x-2/x+2, x-1/x+2

գ․9/6(2+3x), 10x/6(2+3x)

դ․-5x(x+3)/x^2 -9, 2/x^2-9

167

ա․3/12+3x, 4/12+3x

բ․26x/2(25-x^2), (x-1)(5-x)/2(25-x^2)

գ․x-3/4-x^2, -5/4-x^2

դ․(x+3)2/x^2-9, (1-x)(x-3)

168

ա․15x/5(x+2)^2, (x-4)(x+2)

բ․(1+x)(x^3)/(x+2)^2(x^3-8), (x-1)(x+2)^2/(x+2)^2(x^3-8)

գ․x(x^3-27)/(x+3)^2(x^3-27),5(x+3)^2/(x+3)^2(x^3-27)

դ․12/(x-3)^2, 2+x/(x-3)^2

Ստամբուլից ժամանած հյուրերը

Երեկ գիշեր կրթահամալիր են ժամանել Ստամբուլի մեր հայրենակիցները: Բոմոնթի Մխիթարյան վարժարանի հետ արդեն չորրորդ փոխադարձ այցելությունն է երկու սեբաստացի դպրոցների միջև: Այս անգամ խումբը կազմված է տարբեր առարկայական ուսուցիչներից: Նրանք մեզ մոտ ուսումնասիրում են կրթական մեթոդներ` այն իրենց մոտ կիրառելու համար: Անցած այցից իրենց վարժարան տարան մեր կրթահամալիրի ընդհանուր պարապմունքի մոդելը, ուրբաթյա ուսումնական ժամերգությունը, բայց ասում են, որ դեռ աշխատելու կարիք կա: Այս պահին շատ հիացած են մեր Հյուսիսային դպրոց-պարտեզով, միջավայրով… Առավոտյան պարապմունքը անցկացրեցինք այստեղ, սովորեցին նոր ավետիսներ, պարեր, շրջեցինք տանիքով, արտասահմանով… ամեն ինչ հիանալի էր:

Արգո ֆիլմի դիտում-քննարկում

http://lamafilm.club/film/operaciya-argo/

Ես նայել եմ Արգո ֆիլմը, որը իսլամական հետհեղափոխության շրջանի մասին է։ Ֆիլմում նկարգրվում են այն կադրերը, որտեղ շահը հեղափոխությունից հետո փախավ Ամերիկա, իսկ պարսիկները ուզելով հետ բերել շահին պաշարեցին ամերիկյան դեսպանատունը։ Ֆիլմը նաև իրանական կենցաղի, օրենքների և իրանցիների կյանքը հեղափոխությունից հետո։ Ինձ դուր եկավ այս ֆիլմը, ֆիլմը սկզբից մինչև վերջ դիտողին լարված է պահում։

Իրան

  1. Քարտեզի վրա նշել Իրանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

իռան

  1. Բնութագրեք Իրանյի աշխարհագրական դիրքը:

Իրանը, իր ընարձակ տարածքով, հասնում է Կասպից ծովից մինչև Պարսից և Օմանի ծոցերին։ Իրանի հարավային հատվածը անապատային է, իսկ Հյուսիսայինը՝ անտառապատ։ Իրանի 1/3 մասը կազմված է լեռներից։ Իրանը նաև ունի շատ օգտակար հանածոներ՝ Նավթ, Բնական Գազ, շինանյութով և տարբեր մետաղներով։

  1. Ի՞նչ դեր ունի Իրանը հվ-արմ Ասիայում:

Համաշխարհային նավթի պաշարների 67%-ը գտնվում է Իրանում։ Իրանը սահմանակից է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի  և Արաբական աշխարհին մոտ լինելը։

  1. Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:

Իրանի զարգացման պայնմաններն են Բնական ռեսուրսերով օժտված լինելը։

Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը

Թեորեմ: Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը հավասար է 6a^2:

mx   S=6a^2

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը հավասար է՝

ա) 2 սմ

24

բ) 3,5 մ

73.5

2) Գտեք այն խորանարդի նիստի մակերեսը, որի մակերևույթի մակերեսը հավասար է՝ ա) 24 սմ2, բ) 150 դմ2: Կարո՞ղ եք գտնել նաև այդ խորանարդի կողը:

ա․2

բ․5

3) Քանի՞ անգամ կմեծանա խորանարդի մակերևույթի մակերեսը, եթե՝ ա) նրա յուրաքնչյուր կողը մեծացնեն 4 անգամ,

16

բ) նրա յուրաաքանչյուր նիստի մակերեսը մեծացնեն 4 անգամ:

4

4) Սկզբից խորանարդի յուրաքանչյուր կողը մեծացրին 3 անգամ, իսկ հետո յուրաքանչյուր նիստի մակերեսը փոքրացրին 6 անգամ: Մեծացա՞վ, թե՞ փոքրացավ խորանարդի մակերևույթի մակերեսը:

Մեծացավ

5) Սեղանի հիմքերը հարաբերում են, ինչպես 5 : 3: Փոքր հիմքի միջնակետը մեծ հիմքի ծայրակետերին միացնելուց ստացված եռանկյան մակերեսը 15 սմ2 է: Հաշվեք սեղանի մակերեսը:

S ս.=3x+5x/2 * h

5x * h = 15*2

hx=30/5

x=6/h

4*6/h * h = 24

Թվային անհավասարությունների հատկությունները

Հատկություն 1.

Եթե a, b,c և d թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա a+c<b+d:

Հատկություն 2.

Եթե a, b,c և d դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա

ac<bd:

ssiodsuifticetrhesdhksdhjhhjksduiksdghdhjhhj

Հատկություն 3.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա an<bn, nN:

Հատկություն 4.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա -a>-b:

Հատկություն 5.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, իսկ c-ն բացասական թիվ է, ապա ac>bc:

Հատկություն 6.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա 1a>1b:

Երբեմն անհրաժեշտ է լինում օգտագործել ոչ խիստ անհավասարություններ՝ կամ :

ab արտահայտությունը նշանակում է, որ կամ a<b կամ a=b:

a<b<c, ab<c, a<bc, abc անհավասարություններն անվանում են կրկնակի անհավասարություններ:

Թվային անհատականության կանոնները

Տեսական նյութ

Իրական թվերը ենթարկվում են հետևյալ կանոններին.

12w3444444444444

348

ա․5 < 9

բ․-5 > -9

գ․2,5 x 4 = 10

դ․1,2 < 1,202

ե․−6,7 < 1

զ․-5,404 < -5,4

349

ա․4<5, 3<4 => 3<5

բ․-25>-26, -26>-29=>-25>-29

գ․2,6>2,52, 2.52>2,5=>2,6>2,5

դ․2,404>2,402, 2,402>2,4=>2,4

ե․-3,71>-3,7109, -3,109>3,2=>-3,71>-3,72

զ․−0,501 < 2,7/ 0,6>2,7 => -0,501< 2,7

350

 

ա․−5 < 0, 0 < 2 => -5<2

բ․−2 < 0, 0 < 2 => -2<2

գ․2 > 1, 1 > 0 => 2>0

դ․2,(1) > 2, 2 > 1,(6) => 2,(1) > 1,(6)

ե․ −3,7 > −4, −4 > −7 => -3,7 > -7

զ․0,(5) < 0,(6), 0,(6) < 0,(67) => 0,(67) > 0,(5)

ե․5/6<1, 1<9/8 => 5/6<9/8

ը․7/16<1/2, 1/2<8/16 => 8/16>7/16

199

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

201

kzzzzzz

Թուրքիա

  1. Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

nm

  1. Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը:

Թուրքիան գտնվում է երկու աշխարհամասերում՝ Եվրոպայի և Ասիայի միջև։

Դրա Ասիական մասի արևմուտքում գտնվում է Անատոլիական հարահարթը, արևելքում՝ Հայկական լեռնաշխարհը։ Հայաստանի և Իրանի սահմանակից տարածքով ընդգրկում է Արարատը։ Սև ծովի ափերի երկայնքով ձվում են  Պոնտական լեռները, իսկ հարվում՝ Տավրոսի լեռները։ Գտնվում է Սև և Միջերկրական ծովերի միջև։

  1. Ի՞նչ դեր ունի Թուրքիան հվ-արմ Ասիայում:
  2. Որո՞նք են Թուրքիայի զարգացման նախադրյալները:

Սպասարկման ոլորտի զարգացածությունը։

x.png