Պարապունք. 12

  • Հաշվիր

էէէէէէէէէէէթէ

 

ա․0

բ․0

գ․0

դ․0,2222

 

  • Լուծիր համակարգը հարմար եղանակով՝

 

22222222222222222222222222122222222222222222222222222222222222222122222222222222222222222

ա․

x+x-4=13

2x=17

x=8,5

13-8,5=4,5

բ․

3x+20x=230

x=10

y=50

գ․

-12y+15=27

-12y=12

-y=-1

y=1

13x=2+17

x=17/13

դ․

4x+1+8=1

12x=2

x=-6

3y=25

y=8 1/3

ե․

x=12+3y

12+7y=90

7y=78

y=11 1/7

y=33 3/7

զ․

y=8-2x

3x+8-2x=7

x=-1

y=10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ա․7^5

բ․(-2)^3

գ․(-1/5) ^4

դ․1,3^5

ե․a^3·b^3

զ․x^4·y^4

է․(m/4) ^4

ը․(ab)^3

b

ա․a^5

բ․b^6

գ․y^10

դ․ab^3

ե․x^5 y^3

զ․6x^3 y^4

է․8/9 x^5 y^4 x^2

ը․1 7/8 a^4 b^2 c^4

  1. Կազմելով համակարգ լուծիր խնդիրը:

ա) Տված են երկու թվեր։ Եթե առաջին թիվը բազմապատկենք 2-ով, ապա ստացված թիվը 1-ով մեծ կլինի երկրորդից, իսկ եթե երկրորդ թիվը բազմապատկենք 2-ով, ապա ստացված թիվը 7-ով մեծ կլինի առաջինից։ Գտեք այդ թվերը։

2x=y+1

2y=x+7″

2y+y+1+7=0

3y=8

y=2 2/3

x=4/3

բ) Տված են երկու թվեր։ Եթե առաջին թիվը բազմապատկենք 4-ով, ապա կստացվի երկրորդից 6-ով մեծ թիվ, իսկ եթե երկրորդը բազմապատկենք 3-ով, ապա կստացվի առաջինից 1,5-ով փոքր թիվ։ Գտեք այդ թվերը։

4x=6+y

3y=x-0,5″

3y+6+y-0,5=0

3y=6,5

y=1 3/8

x=11/32

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s