19.03.2019թ. Հանրահաշիվ 7

363. ա) Երկու հաջորդական զույգ թվերի գումարը 38 է: Գտեք այդ թվերը:

18,20

բ) Երեք իրար հաջորդող զույգ թվերի գումարը 18 է: Գտեք այդ թվերը:

4,6,8

գ) Երկու հաջորդական կենտ թվերի գումարը 24: Գտեք այդ թվերը:

11,13

դ) Երեք իրար հաջորդող կենտ թվերի գումարը 21: Գտեք այդ թվերը:

դ) 5,7,9