Դերենիկ Դեմիրճյանի «Ավելորդը»

Ապրիլի 27- մայիսի 1

Առաջադրանքներ

Ընթերցի՛ր Դերենիկ Դեմիրճյանի «Ավելորդը» պատմվածքը և գրի՛ր կարծիք-վերլուծությունդ, մտքերդ առանձին հատվածների շուրջ։ Քեզ կօգնեն հետևյալ հարցերը․

Այս պատմվածքը մի վաճառականի մասին էր, ով իր ամբողջ կյանքում աշխատ էլ էր և հավաքել էր մեծ հարստություն: Երբ վտանգ կար, որ թուրքերը կմտնեին իրենց գյուղ, նա որոշեց իր ընտանիքին վերցն էլ և փախչել: Նրա քույրը հաշմանդամ էր և նա իր քրոջ փոխարեն իր հետ վերցրեց մի տոպրակ ավել ալյուրח մտածելով, որ նրան ալյուրը ավելի է պետք գալու քան իր քույրը: Վաճառականը շատ եսասեր էր և անխիղճ: Վաճառականի անունը Հաճի Աղա էր: Վաճառականը ամբողջ կյանքում իրեն չներեց իր սխալ քայլի համար: Պատմվածքն այն մարդկանց մասին է, ովքեր շատ եսասեր էին: Իմ կարծիքով ստեղծագուրծության վերնագիրը շատ համպատասխան էր պատմվածքին, որովհետև վածառականը իր քրոջը ավելորդ համարելով չտարավ իր հետ ավելի ապահով վայր: Ես կառաջարկեի այս պատմվածքի անունը լիներ <<Եսասերը>>: Իմ կարծիքով հեղինակի ասելիքը այն է, որ առաջին տեղում պետք է լինի քո ընտանիքը և հետո նոր մյուս բաները ու պետք չէ, որ քո եսասիրության պատճառով կործանվի մյուսի կյանքը:

 

Նախագիծ 5. դաս 14

4) Հաշվե՛ք.

m1

ա) -21/22

բ) -155/6

գ) 19

դ) 80/189

5) Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է

երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

26+x+3x=62

4x=36

x=9

3x=27

6) Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի մեծ սլաքը կպտտվի 15, 30, 60

անկյունով։

15o- 15րոպեյում

30o- 30րոպեյում

60o- 60րոպեյում

7) Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։

Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

14 x 3 = 42կմ

42 : 4 = 10,5

14 – 10,5 = 3,5

3,5

8)* Խնձորներով լի զամբյուղում երկու տեսակ խնձորներ կան։

Առնվազն քանի՞ խնձոր պետք է վերցնել այդ զամբյուղից, որպեսզի

նրանց մեջ նույն տեսակի գոնե երկու խնձոր լինի։

Իտալո Կալվինո «Խիղճը»

Ընթերցի՛ր Իտալո Կալվինո «Խիղճը» ստեղծագործությունը։

 1. Համառոտ՝ 5-6 նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ պատմվածքի սյուժեն:

Այս պատմվածքը մի տղայի մասին էր, ով գնաց պատերազմ  իր թշնամուն՝ Ալբերտոյին սպանելու մտադրանքով: Այնտեղ նրան բացատրեցին, որ պատերազմում չի կարելի սպանել նրան ում ցանկանում ես, այնտեղ պետք է սպանել բոլոր թշնամիներին: Նրա ասելով Ալբերտոն սրիկա էր: Նրան չհաջողվեց պատերազմում սպանել Ալբերտոյին, քանի-որ մինչ Ալբերտոյին հանդիպելը պատերազմը ավարտվեց: Ամեն մի թշնամուն սպանելու համար մեկ մեդալ էին տալիս նրան և երբ այդ պետություների միջև խաղաղություն էր նա գնաց այդ երկիր և իր մեդալները բաժանեց մարդկանց: Այդ մեդալները բաժանելու ժամանակ նա տեսավ Ալբերտոյին և սպանեց նրան: Նրան կախեցին մարդասպանության մեղադրանքով: Նա անընդհատ կրկնում էր, որ Ալբերտոյին սպանել է իր խղճի հանգստության համար, բայց նրան չլսեցին և կախեցին:

2. Ներկայացրո՛ւ հիմնավորված կարծիքդ ստեղծագործության, հերոսների մասին:

Լույջին շատ համառ և ինչ-որ տեղ միամիտ էր:

 

Սովորի՛ր «Բայի կազմությունը» նյութը կատարի՛ր առաջադրանքը։

Ընդգծի՛ր ե խոնարհման երեք բայ յուրաքանչյուր շարքում․

 1. ավել, բավել, հմայել, անվայել, բեմել, ջերմել
 2. շահել, ջահել, նիկել, ծլկել, թափարգել, անարգել
 3. կոշկաթել, փիլիսոփայել, ներգաղթել, արժանավայել, առավել, պառավել
 4. պոռթկում է, փոթորկում է, ողորկում է, սոսկում է, դողում է, պաղում է
 5. ճոճում է, խղճում է, ճչում է, գոչում է, եռում է, ձմեռում է։

Ընդգծի՛ր ա խոնարհման երեք բայ յուրաքանչյուր շարքում․

 1. անսխալ, մխալ, գեղածալ, կսկծալ, կանխակալ, հեկեկալ
 2. սոսկալ, քենակալ, շողալ, ձնհալ, ժուժկալ, շրխկալ
 3. կրծկալ, նողկալ, փսփսալ, հախճասալ, ծավալ, թվալ
 4. ասա՛, անսա՛, որսում է, դարսում է, գվվում է, գգվում է
 5. ժխտում է, վխտում է, ծպտում է, ժպտում է, սուրում է, բուրում է։

Hide-and-Seek-Պահմտոցի

Once upon a time the dark was playing hide-and-seek with the moon. Sometimes it hid behind houses or chimneys and kept very still while the moonlight crept round to find it. Sometimes it would dart about, hiding behind a pussy cat or a little dog crossing the road. It was very clever at h id in g 5 from the moon. But when the sun rose that was different. “Just you wait!” said the moon. “When the sun shines where will you hide then?” “ I’ll hide behind the children going to school,” said the dark, “and be their shadows.”  “T hat’s all very well,” said the moon, “but when  the children go into school then where will you hide? Really, ray dear, you had better go and hide round the other side of the world or the sun will be sure to catch you.”
“No, it won’t!” said the dark. “You wait and see.”
Well, presently the sun rose and most of the dark went and hid round at the other side of the world and made it night there, but some little bits of dark stayed to play with the sun. They had a lovely time and some pieces were people’s shadows and some were pussy cats’ shadows and dogs’ shadows and cows’ shadows and some were little birds’ shadows and flitted across the lawn, but the sun nearly always caught them in the end till there was only one little piece of dark left.
“ I’ll catch you!” said the sun. “No matter where you hide!”
“No, you w on’t!” said the dark. “ I’ve thought of a lovely place where you’ll never find me. Now don’t look! And count ten while I go and hide.”
So the sun hid behind a cloud and counted ten. Then it came out to look.
“ I expect it’s hiding behind someone and being their shadow!” said the sun. But though it looked everywhere it couldn’t find the dark. It looked all day and all the next day but couldn’t find it, and indeed it never found it at all because the dark had found such a wonderful place to hide  in the cupboard under the stairs.
“ It is nice here!” thought the dark. “I think I’ll stay here all the time.” And it did. And that’s why it’s always dark in the cupboard under the stairs.

Օրերից մի օր մութը պահմտոցի էր խաղում լուսնի հետ: Երբեմն նա թաքնվում էր տների և ծխնելույզների հետևում և մնում էր այնքան ժամանակ, մինչև լուսնի լույսը հասնում էր այնտեղ, որպեսի գտնի նրան: Երբեմն նա  թաքնվում էին փոքրիկ կատուների կամ փոքրիկ շներ ետևում: Նա կարողանում էր ճարպկորեն թաքնվել լուսնից:

-Միայն համբերի՛ր,- ասաց լուսինը:

-Երբ արևը շողա որտե՞ղ պետք է թաքնվես:

-Ես կթաքնվեմ դպրոց գնացող երեխաների հետևում և կլինեմ նրանց ստվերը,- ասաց մութը:

-Դա շատ լավ է,- ասաց լուսինը, բայց երբ աշակերտները մտնեն դպրոց, որտեղ ես դու թաքնվելու, իրոք, ճառագայթները սիրելիս, ավելի լավ է գնաս և թաքնվես երկրի մյուս կողմում և արևը քեզ հաստատ կբռնի:

-Ոչ, դա այդպես չէ,- ասաց մութը սպասիր և կտեսնես

Նրանք շատ լավ ժամանակ էին անցկացնում, որոշ մասեր մարդկանց ստվերներն էին մի քանիսը փոքրիկ կատուների ու շների, կովերի և որոշն էլ փոքրիկ թռչունների որոնք թռչում էին մարգագետնով, բայց արևը միշտ բռնում էր նրանց մնացել էր ընդհամենը մի փոքրիկ մութ:

-Ես կբռնեմ քեզ,- ասաց արևը, նշանակություն չունի որտեղ կթաքնվես:

-Ոչ դու չես կարող,- ասաց մութը, ես գտել եմ մի հրաշալի տեղ որտեղ դու երբեք ինձ չես գտնի, իսկ հիմա մի նայիր և հաշվիր մինչև տասը մինչ ես կթաքնվեմ:

Արևը թաքնվեց ամպերի հետևում և հաշվեց մինչև տասը: Հետո նա դուրս եկավ և նահեց:

-Ես ակնկալում եմ, որ նա թաքնվել է ինչ-որ մեկի հետևում,- ասաց արևը, փնտրելով բոլոր տեղերը որտեղ կարող էր արևը լինել նա չգտավ նրան: Նա փնտրես ամբողջ օրը և մյուս օրը նույնպես, բայց չգտավ նրան և իսկապես մութը այնպիսի հրաշալի տեղ էր գտել աստիճանների տակի պահարանում:

Այստեղ հիանալի է մտածեց մութը: Ես մտածում եմ, որ միշտ այստեղ կմնամ և այդպես էլ արեց: Եվ այդ պատճառով աստիճանների տակ միշտ մութ է:

Խմբային թարգմանչական աշխատանք՝ Լիրա Խաչատրյան և Անահիտ Մկրտչյան

Նախագիծ 5, դաս 11

5) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

s=2x2x4+2x2x3+2x3x4=52

s=52

6) Սենյակի պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ ներկի քանակությունը  հաշվելու համար սենյակը պատկերացնում են որպես ուղղանկյունանիստ: Հաշվե՛ք, թե ինչքան ներկ կպահանջվի սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 1 մ2-ն ներկելու համար պահանջվում է 110կգ ներկ:

s=4x6x3=72

72×110=7920

7) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝ 3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։

s1=2x3x1+2x1x6+2x3x6+2x3x6=72

s2=2x2x5+2x2x4+2x5x4=76

s2>s1

8) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք պատկերի մակերևույթի մակերեսը

jkl

s1=13

s2=18

9) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

Untitled

s=2x2x3+2x3x6+2x2x6=72

s1=72×3=216

s2=72×4=288

3-րդ շրջանի սովորողի անհատական ուսպլան

 • դասացուցակ
 • ընտրություն-անգլերեն
 • մարզաձև-նետաձգություն
 • տեխնոլոգիա-դիզայն
 • մարզական ակումբ-
 • լրացուցիչ կրթություն դպրոցում` ակումբներ, երգչախումբ, պար, առարկայական և այլ…-
 • լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս-
 • շուրջտարյա նախագծեր-ընդհանուր պարապունք
 • աշխատող- սովորող