Ճառ մարդկային քթի մասին

Իմ ճառում ես կպատմեմ քթի մասին։ Քիթը նրա համար է, որ մարդ շնչի։ Բայց մարդ էլ կա, որ կարողանում է քթով երգել։ Շատ մարդիկ կան, որ գիշերը քթով խռմփացնում են և շատ մարդիկ էլ կան, որ ոչ։ Մարդ կա, որ քթի մեջ է խոսում։ Քթի շնորհիվ մենք կարող ենք ճանաչել ոչ միայն հոտը, նաև համը: Այն մարդը, ում քիթը լիքն է, չի կարող զգալ սննդի համը։
Քիթը մեզ օգնում է ճանաչել նաև վտանգները՝ լինի դա ծուխ, թե փչացած ուտելիք: Կան մարդիկ, որ քիթը խոթում են ուրիշների գործերի մեջ։ Ահա այսքանը քթի մասին։

Բնագիտության տնային առաջադրանք

Առանձին սյունակներում դուրս գրել մարմինները և նյութերը՝
Ապակի, սեղան, աթոռ, փայտ, կավ, ոսկի, մատանի, պղինձ, պղնձալար, պայուսակ, երկաթ, փորձանոթ, մանրադիտակ, ալյումին, քարտեզ, արծաթ, փուչիկ։

Մարմիններ Նյութեր
սեղան ապակի
աթոռ փայտ
մատանի կավ
պղնձալար ոսկի
պայուսակ պղինձ
փորձանոթ երկաթ
մանրադիտակ ալյումին
քարտեզ արծաթ
փուչիկ  
   

 

 

 

  1. Որո՞նք են բնության`
    ա. անկենդան բաղադրիչները գրիչը, տետրը, մատիտը, լուսինը, աստղերը․
    բ. կենդանի բաղադրիչները բույսերը, կենդանիները, մարդը