Առցանց ուսուցում (4-րդ դաս.) 18-22 հունվար, 2016

AB հատվածի   երկարությունը 27 սմ է,  AC հատվածը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր  CB   հատվածի   երկարությունը:

 

Լուծում՝

CB հատվածի   երկարությունը  գտնելու համար, պետք է  AB հատվածի   երկարությունից հանենք  AC  հատվածի   երկարությունը: Այսինքն՝

27 սմ-8 սմ 4 մմ = 26 սմ 10 մմ-8 սմ 4 մմ = 18 սմ 6 մմ

Կամ

27 սմ = 270 մմ

8 սմ 4 մմ = 84 մմ

270 մմ – 84 մմ = 186 մմ = 18 սմ 6 մմ

Պատ՝ 18 սմ 6 մմ:

 

Այժմ ինքնուրույն լուծում ենք նմանատիպ խնդիրներ:

 

 1. AC հատվածի երկարությունը 8 սմ 7 մմ է,CB հատվածը՝   10սմ  3մմ:Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը:

 

Լուծում՝ր 87մմ+103մմ=190

Պատ.՝190

 

 

 1. AB հատվածի երկարությունը 17 սմ է, AC հատվածը՝ 5 սմ 4 մմ:Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը: 

Լուծում՝ 170-54=116

 

Պատ.՝ 11սմ6մմ

 1. CB հատվածի երկարությունը 23սմ 6 մմ է, AC հատվածը՝ 5սմ 8 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը:

Լուծում՝ 58մմ+ 236մմ=29սմ4մմ

 

Պատ.՝ 29սմ4մմ

20.01.2016

 1.      Վերականգնիր թիվը.

8 հազ. + … հար. + .. մ. =  *2*8

… հազ. + 6 հար. + … տաս. + … մ.  = 4*24

 

Պատ.՝

8 հազ. + 2 հար. + 8 մ. =  8208

4 հազ. + 6 հար. + 2 տաս. + 4 մ.  = 4624

 1.      Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն.

 

7853 > 72*4

2145 < 214*

14789 > 125*8

25847 > 247*9

3578< 3*78

 

7853 > 7284

2145 < 2149

14789 > 12583

25847 > 24799

3578< 3678

3.Գրիր 7 այնպիսի թվեր, որոնցից առաջինը 77 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ իր նախորդից փոքր է 10-ով:

77, 67, 57, 47, 37, 27, 17

4.Մեղրն ամանից ծանր է 700գ-ով: Որքան մեղր կա ամանում, եթե մեղրի ու ամանի ընդհանուր զանգվածը 3 կգ 570գ է:

(3570-700):2=1435

1435+700= 2135

 1. AB  և CD  հատվածներն  իրար  հավասար  են: AC = 80մմ: Գտիր  BD  հատվածի երկարությունը:

Պատ՝. 80մմ

 1. Քանի հարյուրյակ կա 785231 թվի  հարյուրյակների կարգում:

2 հարյուրյակ

Քանի տասնյակ է պարունակում 357827 թիվը: 2 տասնայկ
7. Արենը գնեց գրիչ, մատիտ, քանոն և վճարեց 750 դրամ: Անին գնեց գրիչ, քանոն և վճարեց 550 դրամ: Վահեն գնեց գրիչ, մատիտ և վճարեց 500 դրամ: Ինչ արժե այդ իրերից յուրաքանչյուրը:

750-550=200

500-200=300

200+300=500

750-700=250

Պատ՝. Մատիտ 200 դրամ, գրիչ 300 դրամ , քանոն 250 դրամ:

 

21.01.2016

Առաջադրանք

22.01.2016

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամը՝ 2, և սկսած երրորդ անդամից՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրի՛ր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատասխան՝ 8

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 3 է, երկրորդ անդամից սկսած՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրի՛ր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

Պատասխան՝ 31

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 2 է, երկրորդ անդամից սկսած՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 1 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրի՛ր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

Պատասխան՝ 30

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 5 է, երկրորդ անդամից սկսած՝ յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդին գումարած 3: Գրի՛ր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

Պատասխան՝ 14

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 3 է, երկրորդ անդամը՝ 5, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրի՛ր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատասխան՝ 21

Բառային աշխատանք

Միտք-անմիտ, մտաոր, մտացածին

գիր-գրատախտակ  , գրատուն

կողմը-կողմնացույց, արևկող

մեգ-միգամախ, միգապատ

քաղցր-քաղցրահամ, քաղցրալեզու, քաղցրիկ

 

Հոմանիշներ

 

տաղտկալի-ձանձրալի

երկյուղ-վախ, ահ

ճաճանչ-ճառագայթ

խոչընդոտ-արգելգ

որոգայթ-ծուղակ, թակարդ

կսկիծ-կարոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գարնան կանչը

Ձմե՛ռ, արթնացի՛ր , շուտով գարունը կգա , արթնացիր, որ  գարունը գա և իր հետ բերի արևի շողերը, ծաղկած գեղեցիկ և անուշ բուրմունքով ծաղիկները , ծառերը և բույսերը։ Թող գա, որ իր հետ բերի գարնան բուրմունքը և գարնան գեղեցիկ երգերը։