Թեստ 6

Թեսթ 6
Էքզյուպերի

Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հար□ուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Բայց մենք (հասկանալ), թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվա□քը սիրով մի կախարդական հեք□աթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր (ճանաչել) կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես (հիշել) իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես (վախենալ), թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ______եղբայր________________________

______հարյուր________________________

______պատմվածքը________________________

______հեքյաթի________________________

 

 1. Ի՞նչէնշանակումերևակայելբառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 

 1. Գրի՛րտրվածբառերիհոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ               __սիրուն_________________
  բ/ շատ                      ___լիքը________________
  գ/կախարդական    __հմայական__________________

դ/ մեծ                     ___աժդահ__________________

 1. Տրվածբառերիցորի՞դիմացէսխալնշվածնրատեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – պարզ

դ/ անգետ — ածանցավոր

 

 1. Տեքստումհանդիպողհետևյալբառերիցո՞րնէգործածվածեզակիթվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 1. Տրվածբառերիցյուրաքանչյուրիդիմացնշվածէ, թեինչխոսքիմասէ: Ո՞րտարբերակումէսխալնշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր — գոյական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 1. Փակագծերումնշվածբայերըհամապատասխանեցրո՛ւտեքստին:

հասկանալ_______                   __հասկանում ենք_

__ճանաչել_______                 ____ճանաչում էին__

__հիշել______                           ____հիշում եմ____

__վախենալ_____                    ____վախենում եմ____

 1. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա   ___իշխանիկը___

ստորոգյալ   __ապրում է_____

 

 1. Տեքստիցդուրսգրի՛րմեկականպատմողականևհարցականնախադասություն:
  __________Մեծահասակները թվերը շատ են սիրում____________________________

_____Իսկ______ինչպիսի՞  __ձայն ունի նա__________________________

 

 1. Տեքստումընդգծվածնախադասությանմեջբացէթողնվածմեկկետադրականնշան: Լրացրու՛:
 2. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
  _______թվերը____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Ի՞նչէինհարցնումմեծահասակներընորբարեկամիմասին:
  _____Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: ________________________________

 

 1. Ինչո՞ւՓոքրիկիշխանիմասինպատմելըհեշտչէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 

 1. Ինչո՞ւէրհեղինակըվախենումմեծահասակներինմանդառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րսգրիրայնհատվածը, որտեղգրվածէ, որերեխաներըպետքէհասկանանև ներենմեծերին:
  ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Խնդիրներ

Խնդիրներ

 1. Արենն ուներ  թղթի  9  կտոր: Նրանցից  մի  քանիսը  նա  բաժանեց  երեք մասի: Ընդամենը ստացվեց  15  կտոր: Քանի՞ կտոր Արենը բաժանեց  մասերի:

գ/ 3

2.Ամառային ճամբարում, Անին  օրական  լուծում  էր   4-ական   խնդիր, իսկ Արենը՝ 2-ական խնդիր:Անին  այդ  բոլոր  խնդիրները  լուծեց  5  օրում: Քանի՞  օրում  այդ  բոլոր  խնդիրները կլուծի Արենը:

ե/ 10

3.Երեք  երեխաների  ընդհանուր  քաշը  72 կգ  է:Արփին  կշռում  է  այնքան, որքան  նրա  երկու  փոքր  եղբայրները: Որքա ՞ն է կշռում  Արփին:

ա/ 18 կգ

 

4.Խանութ  բերեցին  չորս  միանման  արկղեր: Առաջինում՝ նարինջներ, երկրորդում՝ խնձորներ, երրորդում՝ սալորներ, չորրորդում՝ բալեր:  Ո՞ր արկղում  է  ամենաշատ  միրգը:

դ/ բալերով         արկղում

 

5.Ընտանիքում  չորս  երեխաներ  են, նրանք  5, 8, 13, 15 տարեկան  են: Նրանց  անուններն են՝ Անի, Արեն, Մանե, Արփի: Աղջիկներից  մեկը  հաճախում  է  մանկապարտեզ: Անին  մեծ  է Արենից, իսկ Անիի և Մանեի տարիքների  գումարը  բաժանվում  է  երեքի: Քանի՞ տարեկան  է Արփին:

բ/ 8

 

6.Երեք  փոքրիկ  փիսիկներ՝ Սևուկը, Սպիտակամազիկը  և  Մոխրագույնը  նստած  էին կշեռքի  վրա: Երբ  կշեռքից  թռնում   էր  Սևուկը, ապա  կշեռքը  ցույց  էր  տալիս  3 կգ : Երբ կշեռքից  թռնում  էր  Սպիտակամազիկը, ապա  կշեռքը  ցույց  էր  տալիս  4կգ, իսկ  երբ կշեռքից  թռնում  էր  Մոխրագույնը, ապա  կշեռքը  ցույց  էր  տալիս  5կգ: Որքա՞ն  են  կշռում բոլոր  փիսիկները  միասին:

ե/ 6 կգ

 

7.Մայրիկը  գնեց  երեք  տեսակի  կոնֆետներ. մեծ, փոքր և միջին: Յուրաքանչյուր  մեծ կոնֆետն  արժե  4 դրամ, միջինը՝ 2 դրամ և փոքրը՝ 1 դրամ: Մայրիկը  տաս  կոնֆետի  համար վճարեց 16 դրամ: Քանի՞ մեծ կոնֆետ  նա գնեց:

գ/ 3

Ձմեռային արձակուրդներիս ժամանակ լուծած խնդիրներ

 1. 86 մ կտավը բաժանեցեք 2 այնպիսի մասերի, որ մեկը մյուսից 16մ-ով երկար լինի։

Լուծում

1.86-16=70

2.70:2=35

3.35+16=51

Պատ՝․35,51

2. Եթե անհայտ թիվը կրկնապատկենք, ստացվածը 64-ից 8 միավորով մեծ կլինի։  Գտե՛ք անհայտ թիվը։ 

Լուծում

1.64+8=72

2.72:2=36

Պատ՝․ 36

3. Երեք ծառայող 9510 դր ստացան։ Եթե առաջինը 410 դրամով պակաս ստանար, երկրորդը 250-ով ավելի, իսկ երրորդը 680-ով պակաս, բոլորը հավասար վարձատրված կլինեին։ Յուրաքանչյուրն ինչքան ստացավ։

Լուծում

1.9510-410+250-680=2890

2.2890+410=3300

3.2890-250=3640

4.2890+680=3570

Պատ՝․ 3300, 3640, 3570

4. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի շիշ գինի կա։

Լուծում

1.183-183=1000

2.1ooo:2=500

3. 500+183=683

Պատ՝․ 500, 683

5.Աշակերտն աշխարհագրության ուսուչցին հարցրեց, թե որքան է Արարատ լեռան բարձրությունը։ Ուսուցիչը պատասխանեց, որ եթե Արարատի բարձրությունից հանենք 18 ֆուտ ոտնաչափ և ստացվածը փոքրացնենք 169 անգամ, 100 ֆուտ կստացվի։ Արարատ լեռան բարձրությունը որքան ֆուտ է։

Լուծում

169X100=16900

16900+18=16918

Պատ՝․16918

6. Եթե ունեցածս փողը կրկնապատկենք, հետո ավելացնենք 6 դրամ, կստանամ 40 դրամ։ Ինչքան փող ունեմ։

 1. 40-6=34
 2. 34:2=17

Պատ՝․ 17

7. Արկղիկում ինչ-որ քանակի գրիչ կար։ Երբ դրանց նույնքան գրիչ ավելացրին, հետո էլի 17-ը, արկղիկում 75 գրիչ եղավ։ Արկղիկում սկզբում քանի գրիչ կար։

Լուծում

1.75-17=58

2.58:2=29

Պատ՝․ 29

 

«Ամանորն իմ ընտանիքում»

1.ամանորյա  ընտանեկան ավանդույթ։

մենք ավանդույթ ունենք որ ամեն տարի մեր նոր տարին նշում ենք տատիկիս տանը այս տարի խախտեցինք ավանդույթը և նշեցինք մեր նոր տանը։

2. ամանորյա ուտեստներ, որոնք միշտ պատրաստում են իրենց տանը

պասուց տոլմա և մսով բլիտ (блинчик).

3. մաղթանքներ ու պատմություններ, որոնք լսել են իրենց հյուրերից, բարեկամներից, տատիկ-պապիկներից

շնորհավոր նոր տարի․

4. Ամանորյա ձեր ավանդույթը, որը միշտ անխախտ է՝ նստելու վայր, սպասք, երազանք, ուտելիք/որը միշտ դուք եք պատրաստում/

մենք ամեն տարի նոր տարուն խմում ենք շամպայն․

մենք ամեն տարի նոր տարուն դնում ենք միայն սպիտակ գույնի սպասք․

մսով բլիթ,պասուց տոլմա․

նյութերը՝ պատումների, ֆիլմերի, ռադիոնոյութերի տեսքով հրապարակվում են բլոգներում